Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
Folder: CMU E-document
  
CMU E-document6/20/2014 8:56 AMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
Folder: Templete Slide คณะพยาบาลศาสตร์
  
Templete Slide คณะพยาบาลศาสตร์6/27/2012 12:39 AMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
Folder: เอกสารความรู้
  
เอกสารความรู้3/31/2014 10:37 AMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
Folder: แบบฟอร์มหนังสือมหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ
  
แบบฟอร์มหนังสือมหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ7/7/2016 3:59 PMNo presence informationสายทอง คำป้อ
Folder: บ้านพัก ที่พักอาศัย
  
บ้านพัก ที่พักอาศัย3/31/2014 10:27 AMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
Folder: รายงานการประชุมหน่วยสารบรรณฯ
  
รายงานการประชุมหน่วยสารบรรณฯ3/31/2014 10:24 AMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
แบบแจ้งเหตุการณ์ ปัญหาข้อขัดข้อง.docx
  
แบบแจ้งเหตุการณ์ ปัญหาข้อขัดข้อง7/4/2016 10:58 AMNo presence informationสายทอง คำป้อ
แบบฟอร์มขอใช้บริการโทรสาร2560.docx
  
แบบฟอร์มขอใช้บริการโทรสาร (BUREAUFAX) และโทรศัพท์ทางไกล ภายในและต่างประเทศ2/8/2017 2:53 PMNo presence informationประสิทธิ์ เมืองมูล
แบบฟอร์มมอบหน้าที่ การอยู่เวรและตรวจเวร 2563.pdf
  
สำหรับให้ผู้ใช้แบบฟอร์มฯ กรอกเหตุผลการไม่สามารถมาปฏิบัติงาน และเป็นหลักฐานการแลกเปลี่ยนเวรของผู้ตรวจเวร และผู้อยู่เวรคณะฯ1/15/2020 1:49 PMNo presence informationประสิทธิ์ เมืองมูล
แบบฟอร์มริโซกราฟ มี.ค.2559.doc
  
ใช้กรอกข้อมูล การทำริโซกราฟข้อสอบ และเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการบริหารจัดการของหน่วยงานคณะฯ โดยคำนวณ ต้นฉบับ 1 แผ่น เริ่มต้นอัดสำเนา 50 แผ่นขึ้นไป  เมื่อเสร็จแล้ว โปรดนำไปให้เจ้าหน้าที่อัดสำเนา อาคาร 42/8/2017 2:39 PMNo presence informationประสิทธิ์ เมืองมูล
การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ.PDF
  
การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ7/5/2016 11:22 AMNo presence informationสมพิศ สุพรศิลป์
การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุปี2557.pdf
  
หนังสือแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25573/31/2014 10:37 AMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
รายชื่อที่อยู่ผู้เกษียณอายุคณะ_มิ.ย.63.doc
  
รวบรวมรายชื่อ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ ของคณาจารย์อาวุโส ข้าราชการอาวุโส เจ้าหน้าที่อาวุโส ที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ  และผู้ที่ลาออกจากคณะฯ7/1/2020 8:03 AMNo presence informationประสิทธิ์ เมืองมูล