Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานบริหารทั่วไป

:

หน่วยยานพาหนะ

งานบริหารทั่วไป

หน่วยยานพาหนะ

 

 

 

 

 บุคลากร

 
รูปภาพ
  
ตำแหน่ง
  
  
  

IMG_4925.jpg

  

พนักงานขับรถยนต์ ส2

หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ  งานด้านการบริหารจัดการหน่วยยานพาหนะ  กำกับดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ของหน่วยฯ  บริหารจัดการจ่ายงานให้พนักงานขับรถยนต์ให้บริการรถยนต์  ตรวจสอบควบคุม และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการให้บริการยานพาหนะประจำวัน  บริหารจัดการหนังสือราชการ  บริหารจัดการขออนุมัติให้พนักงานฯปฏิบัติงานล่วงเวลา และเบิกค่าตอบแทน  เบิกวัสดุและสิ่งของประจำหน่วย  ขออนุมัติซ่อมบำรุงรถยนต์และประสานงานกับอู่ซ่อม/ศูนย์ซ่อม  ขออนุมัติเช่ารถรับจ้าง  งานด้านการบำรุงรักษารถยนต์  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

36073manas.s@cmu.ac.thยานพาหนะ

IMG_5007.jpg

  

พนักงานบริการฝึมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)

งานบริการรถยนต์  เช่น ตรวจสภาพรถประจำวัน  ให้บริการ และกรณีบริการเร่งด่วน บันทึกข้อมูลการให้บริการ และเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  งานบำรุงรักษารถยนต์ เช่น ทำความสะอาดตัวรถ และห้องโดยสาร
36073prapat.j@cmu.ac.thยานพาหนะ

IMG_5042.jpg

  

​พนักงานบริการฝีมือ

งานบริการรถยนต์  เช่น ตรวจสภาพรถประจำวัน  ให้บริการ และกรณีบริการเร่งด่วน บันทึกข้อมูลการให้บริการ และเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  งานบำรุงรักษารถยนต์ เช่น ทำความสะอาดตัวรถ และห้องโดยสาร

36073surasak.rarit@cmu.ac.thยานพาหนะ

IMG_5039.jpg

  

​พนักงานบริการฝีมือ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)

งานบริการรถยนต์  เช่น  ตรวจสภาพรถประจำวัน  ให้บริการ และกรณีบริการเร่งด่วน บันทึกข้อมูลการให้บริการ และเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  งานบำรุงรักษารถยนต์ เช่น  ทำความสะอาดตัวรถ และห้องโดยสาร

36073paitoon.chuntee@cmu.ac.thยานพาหนะ

IMG_5036.jpg

  

พนักงานบริการฝีมือ

​งานบริการรถยนต์  เช่น  ตรวจสภาพรถประจำวัน  ให้บริการ และกรณีบริการเร่งด่วน บันทึกข้อมูลการให้บริการ และเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  งานบำรุงรักษารถยนต์ เช่น ทำความสะอาดตัวรถ และห้องโดยสาร

36073nirun.saowamarn@cmu.ac.thยานพาหนะ

นายนิติพัฒน์  จันทร์ตาไชย.jpg  

​พนักงานบริการฝึมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

งานบริการรถยนต์  เช่น  ตรวจสภาพรถประจำวัน  ให้บริการ และกรณีบริการเร่งด่วน บันทึกข้อมูลการให้บริการ และเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  งานบำรุงรักษารถยนต์ เช่น ทำความสะอาดตัวรถ และห้องโดยสาร

36073nitipat.c@cmu.ac.thยานพาหนะ

พชร.jpg

  

พนักงานบริการฝึมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

​งานบริการรถยนต์  เช่น  ตรวจสภาพรถประจำวัน  ให้บริการ และกรณีบริการเร่งด่วน บันทึกข้อมูลการให้บริการ และเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  งานบำรุงรักษารถยนต์ เช่น ทำความสะอาดตัวรถ และห้องโดยสาร

36073phatchara.k@cmu.ac.thยานพาหนะ