Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
ภาพ
  
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์21/5/2561
  
ณ จังหวัดระยอง และ  จังหวัดจันทบุรี18/5/2561
  
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 17/5/2561
  
ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 17/5/2561
  
ณ ห้อง N4-407 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 17/5/2561
  
ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 11/5/2561
  
ณ กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 11/5/2561
  
ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10/5/2561
  
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินช์พาเลช กรุงเทพมหานคร9/5/2561
  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 5/5/2561
  
ณ ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ 4/5/2561
  
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์4/5/2561
  
ณ ห้องประชุมลีลาวดี  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่3/5/2561
  
ณ ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ 30/4/2561
  
ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 30/4/2561
  
ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 30/4/2561
  
ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27/4/2561
  
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25/4/2561
  
ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่25/4/2561
  
ณ สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 23/4/2561
  
ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์20/4/2561
  
ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์20/4/2561
  
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20/4/2561
  
ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์19/4/2561
  
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 18/4/2561
  
สถานีรถไฟ ตลาดสันป่าข่อย สะพานนวรัฐ ประตูท่าแพ และ สิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร13/4/2561
  
ณ ห้องพักผ่อนอาจารย์และบุคลากร อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ 10/4/2561
  
ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 9/4/2561
  
ณ ห้อง N4-309 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 9/4/2561
  
ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 9/4/2561
  
ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 9/4/2561
  
ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์9/4/2561
  
ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์4/4/2561
  
ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์2/4/2561
  
ณ ห้อง N4-407 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 2/4/2561
  
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 2/4/2561
  
ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 31/3/2561
  
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30/3/2561
  
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30/3/2561
  
ณ Shanghai Medical College, Fudan University    30/3/2561
  
ณ ห้อง N4-407 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 29/3/2561
  
ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28/3/2561
  
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 27/3/2561
  
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่27/3/2561
  
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26/3/2561
  
ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 26/3/2561
  
ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 25/3/2561
  
ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 21/3/2561
  
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 20/3/2561
  
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ และ ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่19/3/2561
  
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 16/3/2561
  
ณ วัดช่องคีรี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์13/3/2561
  
ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 9/3/2561
  
ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่5/3/2561
  
ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ 3/3/2561
  
ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 2/3/2561
  
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 28/2/2561
  
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26/2/2561
  
ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 126/2/2561
  
ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 26/2/2561
  
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 21/2/2561
  
ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 13/2/2561
  
ณ ห้อง N4-407 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์12/2/2561
  
ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 12/2/2561
  
ณ ลานกิจกรรมประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 11/2/2561
  
ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์11/2/2561
  
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10/2/2561
  
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 7/2/2561
  
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์5/2/2561
  
ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ 1/2/2561
1 - 70Next