Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
​​สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์! 

 

 ข่าวจากเลขานุการคณะฯ

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
7/7/2014 6:28 PM
  
6/10/2012 5:43 PM
 

 ปฏิทินปฏิบัติงานของงานต่างๆภายใต้สำนักงานคณะฯ

 
< April, 2024 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 
 

 บุคลากร

 

 

 

 

 

 ติดต่อสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

 
สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-945013 แฟกซ์. 053-864171

bannerBgOffice.png 

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในงานของคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ คลิกที่นี่​ 

 
 
 

 

 


​​​