Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ของกลุ่มวิชา

:

กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ > การจัดการความรู้ของกลุ่มวิชา
เมษายน 17
ขอแบ่งปัน  E-book ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลอายุรศาสตร์

 E-book เป็นเครื่องมือด้านการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง ช่วยประหยัดกระดาษ  E-book mั้ง 3 เล่มนี้ ค่อนข้างใหม่ คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ที่เข่้ามาเยี่ยมเยียน เมื่อท่านได้ download เข้าไปแล้ว กรุณา Comment ด้วยค่ะmedsur2012cover.jpg


Medassessmentcover.jpg


drug2014cover.jpg
เล่มล่าสุด 2012 ​ ตัวอย่าง ข้อสอบประเมินผลของต่างประเทศ​ เล่มล่าสุด 2014
Medical Surgical Nursing An Integrated Approach  2012.pdfMedical Surgical Nursing An Integrated Approach 2012.pdf

Med-SurgAssessment.pdfMed-SurgAssessment.pdf

Drug2014.pdfDrug2014.pdf
 ​

 

พฤษภาคม 13
มิติใหม่ของการสัมมนา: เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ ร่วมกับพยาบาลแผนกอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

IMG_3688.JPG  IMG_3691.JPGIMG_3680.JPGIMG_3679.JPG

 

เมษายน 30
กิจกรรมคารวะดำหัวผู้สูงอายุอาวุโส โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิชา ฯ  ได้จัดขึ้นทุกปี สำหรับสมาชิกผู้สูงอายุอาวุโส ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป

http://portal.nurse.cmu.ac.th/pralbum/default.aspx

Picture Picture Picture
Picture Picture Picture
 

ผลการดำเนินงาน       มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน เป็นผู้ที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป 32 คน

                          ผู้อาวุโสมีความพึงพอใจ

 

 คู่มือการพัฒนา/คู่มือการทำงาน/คู่มือสอน

 
  
  
Folder: คู่มือการพัฒนา
  
Folder: คู่มือทำงาน
  
Folder: คู่มือสอน
  
Folder: สื่อมัลติมีเดีย