Skip Ribbon Commands
Skip to main content

หัวข้อข่าว

พิธีเปิดการอบรมสปาเพื่อมุ่งเป็น Wellness Hub

วันเดือนปี

12/10/2563

ชื่อหนังสือพิมพ์/นิตยสาร

ข่าวรอบสัปดาห์ มช.

ปีที่

15

ฉบับที่

12-18 ต.ค.

หน้า

5

คอลัมน์

เขตรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท

การวิจัย

Attachments

พิธีเปิดการอบรมสปาเพื่อมุ่งเป็น Wellness Hub.pdf    
Created at 10/2/2564 9:42 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 10/2/2564 9:42 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ