Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

FON News Clipping: ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์วันมหิดล ประจำปี 2563

หัวข้อข่าว

ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์วันมหิดล ประจำปี 2563

วันเดือนปี

12/10/2563

ชื่อหนังสือพิมพ์/นิตยสาร

ไทยนิวส์

ปีที่

50

ฉบับที่

ต.ค.2563

หน้า

6

คอลัมน์

ข่าวสตรี

ประเภท

อื่นๆ...

Attachments

ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์วันมหิดล ประจำปี 2563.pdf    
Created at 10/2/2564 9:40 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 10/2/2564 9:40 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ