Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

 


 

 

 ข่าวสารจากกลุ่มวิชา

 
  
  
There are no items to show in this view of the "ข่าวสารจากกลุ่มวิชา" list.

 

 

 ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มวิชา

 
< มีนาคม 2566 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 27 
 28 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 

 

 

 เอกสาร/คู่มือ

 
  
  
  
  
Folder: คู่มือประจำวิชา
  
8/3/2556 14:42No presence informationปรีชญากรณ์ ไชยาโส
Folder: แบบฟอร์มต่างๆ
  
8/3/2556 14:42No presence informationปรีชญากรณ์ ไชยาโส

 
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น NT อาคาร 2

โทร.053-935018 , 053-935037 , 053-936068​