Skip Ribbon Commands
Skip to main content

หอพักในกำกับ

:

แนะนำหอพักในกำกับฯ

​​​หอพักในกำกับคณะพยาบาลศาสตร์ มีห้องพักมีทั้งหมด 120   ห้อง 

บริการที่จัดให้ในห้องพัก ได้แก่                   
 1. เตียงนอนและที่นอน
 2. ตู้เสื้อผ้า
 3. โต๊ะ, เก้าอี้เขียนหนังือ
 4. พัดลม 
 5. เครื่องปรับอากาศ (เฉพาะห้องปรับอากาศ)
 6. ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
  บริการที่จัดให้บริเวณส่วนกลาง
  1. ห้องเอนกประสงค์ สำหรับใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน, อ่านหนังสือ
  2. ตู้เย็นส่วนกลาง                 
  3. เครื่องกรองน้ำดื่ม และเครื่องทำน้ำร้อนแต่ละชั้น
  4. เครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำ
  5. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
  6. ไมโครเวฟ บริเวณ ชั้น 1
  7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ITSC Corner ชั้น 1 จำนวน 10 เครื่อง
  8. จัดบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในบริเวณหอพักฯทั้งหมด
     
     
    การเข้าพักต่อภาคการศึกษา
   
      -  ห้องปรับอากาศ   ราคาห้องละ  4,500.-  บาท/เดือน  (ชำระค่าเช่าเป็นภาคการศึกษาตามที่หอพักฯกำหนด)
      
      -  ห้องปรับอากาศหยอดเหรียญ   ราคาห้องละ  3,500 .-  บาท/เดือน   (ชำระค่าเช่าเป็นภาคการศึกษาตามที่หอพักฯกำหนด)

      -  ห้องพัดลม   ราคาห้องละ  3,200.-  บาท/เดือน  (ชำระค่าเช่าเป็นภาคการศึกษาตามที่หอพักฯกำหนด)

   *** ห้องพักสามารถพักได้ห้องละ  2  คน  

  อัตราค่าประกันของเสียหาย

  • ค่าประกันของเสียหาย  คนละ 2,000  บาท
  ค่าสาธารณูปโภค
     ค่าไฟฟ้า ยูนิตละ      8   บาท
     ค่าน้ำ+ค่าบริการรายเดือน เดือนละ  100  บาท/คน

  คำแนะนำการพักอาศัยในหอพักฯ
  1. ห้ามปรุงอาหารในห้องพัก
  2.  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในหอพัก
  3. การตากเสื้อผ้า ควรตากในบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น หอพักมีพื้นที่ตากเสื้อผ้าบริเวณดาดฟ้า 
  4. นักศึกษาที่มีรถจักรยานยนต์หรือจักรยาน ให้จอดรถในบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น
  5. นักศึกษาต้องพักตามหมายเลขห้องพัก ที่จัดไว้ให้เท่านั้น จะโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้
  6. ไม่อนุญาตให้พาบุคคลภายนอกเข้าไปในหอพัก หากมีความจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หอพักก่อน
  บริการอื่นๆ ในหอพักฯ
  1. บริการรับ-จ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์ต่าง 
  2. บริการด้านเวชภัณฑ์ประจำบ้าน ชั้น 1
  3. บริการให้คำปรึกษา แนะนำ
  4. บริการร้านอาหาร-ร้านบริการภายในหอพักฯ
  5. การให้บริการของเจ้าหน้าที่หอพักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษานอกเวลาราชการ  16.30-00.30  น
  6. มีบริการรับ- ส่งโทรสาร หมายเลข 053-220036

  เงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา                   
      

        ผู้เข้าพักจะต้องเป็นนักศึกษาหญิงทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยจะพิจารณานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เป็นอันดับแรก
  S__16883738.jpg

  IMG_0026.JPG

  S__16883737.jpg

  S__16883733.jpg