Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม: ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญจังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

ชื่อกิจกรรม

ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญจังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 

สถานที่จัดกิจกรรม

สถานีรถไฟ ตลาดสันป่าข่อย สะพานนวรัฐ ประตูท่าแพ และ สิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

รายละเอียด

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์
และ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
โดยสวมชุดพื้นเมืองที่สวยงาม ในแนวคิด
อนุรักษ์สืบสานงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 722 ปี๋สะหรีปี๋ใหม่แก้ว งามผ่องแผ้วล้านนาเมืองเจียงใหม่
เพื่อดำรงสืบทอดวัฒนธรรมแบบล้านนาอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
เริ่มต้นขบวนจากบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟ ผ่านตลาดสันป่าข่อย สู่สะพานนวรัฐ
มุ่งตรงไปยังประตูท่าแพ และ สิ้นสุดขบวนที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561

 

ประเภทกิจกรรม

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

13/4/2561

ภาพ

Attachments

Created at 17/4/2561 16:55 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 17/4/2561 16:55 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ