Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

FON News Clipping: คณบดีรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562

หัวข้อข่าว

คณบดีรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562

วันเดือนปี

21/9/2563

ชื่อหนังสือพิมพ์/นิตยสาร

ข่าวรอบสัปดาห์ มช.

ปีที่

15

ฉบับที่

21-27 ก.ย.

หน้า

1

คอลัมน์

สกู๊ปพิเศษ

ประเภท

อื่นๆ...

Attachments

คณบดีรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562.pdf    
Created at 10/2/2564 8:59 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 10/2/2564 8:59 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ