Skip Ribbon Commands
Skip to main content

The Thailand Centre for Evidence Based Health Care: A JBI Center of Excellence (TCEBH: JBI EC)

:

News and Events: แนวปฏิบัติของเครือข่ายแนวปฏิบัตินานาชาติ-แมคมาสเตอร์ (GIN-McMaster Guideline Development Checklist: GDC) พร้อมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลย้อนกลับได้ รายการตรวจสอบการพัฒนาแนวปฏิบัติฯ นี้มีทั้งหมด18 หัวข้อ

Title

แนวปฏิบัติของเครือข่ายแนวปฏิบัตินานาชาติ-แมคมาสเตอร์ (GIN-McMaster Guideline Development Checklist: GDC) พร้อมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลย้อนกลับได้ รายการตรวจสอบการพัฒนาแนวปฏิบัติฯ นี้มีทั้งหมด18 หัวข้อ

Body

ข้อมูลหน้านี้สำหรับผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้หัวข้อ และรายการตรวจสอบการพัฒนาแนวปฏิบัติของเครือข่ายแนวปฏิบัตินานาชาติ-แมคมาสเตอร์ (GIN-McMaster Guideline Development Checklist: GDC) พร้อมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลย้อนกลับได้ รายการตรวจสอบการพัฒนาแนวปฏิบัติฯ นี้มีทั้งหมด18 หัวข้อที่รวบรวมขึ้นมาสำหรับ กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ โดยแต่ละหัวข้อจะมีรายการย่อยที่เกี่ยวข้องให้พิจารณา ผู้ใช้รายการตรวจสอบนี้ควรอ่านหัวข้อ และรายการย่อยภายใต้หัวข้อให้ครบถ้วนก่อนลงมือทำตาม เนื่องจาก หัวข้อนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามลำดับ และหลายหัวข้อก็มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน

ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติได้แสดงไว้ใน แผนภาพข้างล่าง (diagram)  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อในการพัฒนาแนวปฏิบัติ และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรุณาอ่านอภิธานศัพท์ (glossary) ทางออนไลน์ ของแต่ละคำศัพท์และอักษรย่อต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายการตรวจสอบ

ในแต่ละรายการจะมีลิ้งค์เชื่อมโยงไปสู่เครื่องมือการเรียนรู้ บทความวารสาร และข้อแนะนำสำหรับการเรียนรู้ในแต่ละรายการของรายการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูล และเครื่องมือพร้อมข้อแนะนำในวิธีการที่จะนำแต่ละรายการไปใช้จริงในการพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับผู้พัฒนา การยกตัวอย่างคร่าว ๆ ในบางรายการเป็นการเพิ่มเติมความชัดเจนเท่านั้น ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้เป็นข้อเสนอแนะเบ็ดเสร็จในการที่จะทำขั้นตอนนั้นให้สำเร็จ

ทางเราต้องการรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เพื่อนำมาปรับปรุงรายการตรวจสอบต่อไปในอนาคต ตามประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ กรุณาคลิ้กที่ปุ่ม “ข้อเสนอแนะ” (feedback) ที่ปรากฏข้าง ๆ หัวข้อ หรือรายการ ซึ่งจะนำท่านไปสู่หน้า จดหมายอิเลคโทรนิกเพื่อผู้ใช้จะได้ทำการส่งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อรายการที่มีอยู่  หัวข้อใหม่หรือรายการใหม่ที่ควรเพิ่มเติม เครื่องมือการเรียนรู้  และแหล่งทรัพยากรเพื่อนำไปปฏิบัติ

https://cebgrade.mcmaster.ca/GDCtranslations/guidelinechecklistthai.html​

Expires

 

Attachments

Created at 4/4/2562 11:04 by NURSE\chalermpon.c
Last modified at 4/4/2562 11:04 by NURSE\chalermpon.c