Skip Ribbon Commands
Skip to main content
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

 


 

 

 ข่าวสารจากกลุ่มวิชา

 
  
  
There are no items to show in this view of the "ข่าวสารจากกลุ่มวิชา" list.

 

 

 ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มวิชา

 
< ตุลาคม 2564 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 

 

 

 เอกสาร/คู่มือ

 
  
  
  
  
Folder: วัดประเมินผล
  
19/3/2556 13:55No presence informationปรีชญากรณ์ ไชยาโส
Folder: อื่นๆ
  
19/3/2556 13:55No presence informationปรีชญากรณ์ ไชยาโส

กลุ่มวิชากุมาร.png


 
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชั้น 4 อาคาร 1
โทร.053-935014 , 053-935046 , 053-935019