Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ปริญญาโทการพยาบาลผู้สูงอายุ

:

ข่าวสารจากกลุ่มวิชา: @ นักศึกษาสาขาวิชา ฯ รหัส 57 ให้บริการสุขภาพร่วมกับฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ระหว่าง 8 มกราคมถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง

@ นักศึกษาสาขาวิชา ฯ รหัส 57  ให้บริการสุขภาพร่วมกับฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ระหว่าง 8 มกราคมถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558

เนื้อหา

​นักศึกษาสาขาวิชา ฯ รหัส 57 จำนวน 10 คน ให้บริการสุขภาพและฝึกปฏัติสร้างเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ที่บ้านทาปลาดุก ระหว่างวันที่ 8 มกราคม ถึง 13 กุมภาพัน์ 2558

00.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
06.jpg
07.jpg
05.jpg
​​ ​ Upload by Assoc.Prof Duangruedee Lasuka, RN., DN.
 

Expires

 

Attachments

รายงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านทาปลาดุก-2-2557.pdf    
Created at 22/5/2558 13:05 by ดวงฤดี ลาศุขะ
Last modified at 3/9/2558 10:20 by ดวงฤดี ลาศุขะ