Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ปริญญาโทการพยาบาลผู้สูงอายุ

:

ข่าวสารจากกลุ่มวิชา: @ สาขาวิชาฯร่วมกับ นศ.ชั้นปีที่ 1 จะจัดงานแสดงความยินดักับบัณฑิตของสาขาฯในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 ที่ห้องสมุดเดิม ชั้น 5 อาคาร NT เวลา 13.00-16.00 นและนักศึกษาในสาขาฯ

เรื่อง

@ สาขาวิชาฯร่วมกับ นศ.ชั้นปีที่ 1 จะจัดงานแสดงความยินดักับบัณฑิตของสาขาฯในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 ที่ห้องสมุดเดิม ชั้น 5 อาคาร NT เวลา 13.00-16.00 นและนักศึกษาในสาขาฯ

เนื้อหา

​วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 สาขาวิชาฯร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะจัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต ซึ่งในปีนี้มีทั้งสิ้น 32 คน ที่ ห้องสมุดเดิม ชั้น 5 อาคาร NT ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป้นต้นไป  และในช่วงเย็นจะจัดร่วมกับคณะฯที่ green lake ใกล้ไกับสนามกีฬา 700 ปี เริ่ม 6 โมงเย็น ขอเชิญอาจารย์ในสาขาทุกคนไปร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง 2 ช่วงค่ะ

Expires

18/1/2558

Attachments

Created at 27/12/2557 20:06 by ทศพร คำผลศิริ
Last modified at 28/12/2557 20:53 by ทศพร คำผลศิริ